malaysiaMALAYSIA

PREV
NEXT
 • 金枪鱼

  • 纤小细嫩美乃滋金枪鱼附加洋葱
  • 小孩最爱
  • 160克 (此产品也备有95克净重的包装,但却仅限于东马销售)
  • 纤小细嫩微辣美乃滋金枪鱼
  • 体验微辣美乃滋金枪鱼的味道chilli
  • 160克
  • 纤小细嫩香辣美乃滋金枪鱼
  • 体验香辣金枪鱼的味道!chillichilli
  • 160克

 

  • 美味天然美乃滋金枪鱼和腌渍蔬菜
  • 30%降低脂肪
  • 160克
Go To Top