Polisi undang-undang

laman web www.ayambrand.com.my memberikan anda hak sebagai pengguna peribadi dan tidak eksklusif laman web ini. Semua unsur-unsur ke laman ini (teks , gambar, grafik komputer , logo , tanda ...) adalah hak cipta dan milik Denis Group seperti yang terdapat didalam kod Harta Intelek. Oleh yang demikian, apa-apa persembahan atau pengeluaran semula , keseluruhan atau sebahagian , tanpa kelulusan Denis Group adalah tidak dibenarkan.

 

Pautan ke Laman Web Lain

Kami telah menyediakan pautan kepada laman web lain yang kami fikir mungkin menarik minat anda . Jika anda mengakses mana-mana laman-laman web berkaitan, anda boleh meninggalkan laman web ini. Anda bersetuju bahawa jika anda melawat mana-mana laman web selain , anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri. Denis Group tidak memberi sebarang jaminan dan tidak mewakili apa-apa kandungan pada mana-mana laman web lain.
Laman web pautan tidak bermaksud bahawa Denis Group adalah penaja, menyokong , sekutu atau berkaitan dengan, atau yang diberi kuasa secara sah untuk menggunakan tanda dagangan , nama dagangan, logo atau memiliki hak cipta dipaparkan dalam atau diakses melalui pautan, atau bahawa mana-mana laman web selain diberi kuasa untuk menggunakan tanda dagangan, nama dagangan, logo atau kerja hak cipta Denis Group. Anda bersetuju bahawa Denis Group tidak bertanggungjawab ke atas kewujudan laman web tersebut ,atau kandungan webnya, atau laman web yang lain, atau penambahan , pengemaskinian atau pembetulan maklumat yang terkandung di laman web lain .

 

Penggunaan Antarabangsa

Denis Group mengawal dan mengendali laman web ini dari ibu pejabat syarikat kami di Republik Singapura. Oleh sebab itu, Denis Kumpulan tidak membuat sebarang kenyataan bahawa bahan-bahan di laman web ini adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi di luar dari Singapura. Mengakses laman web ini dari wilayah di mana kandungannya menyalahi undang-undang adalah dilarang. Mereka yang memilih untuk mengakses laman web ini dari luar Singapura berbuat demikian atas inisiatif sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang tempatan yang berkenaan.

cookies

 

Cookies

Apakah cookies?

"Cookies" adalah fail data dari laman web yang dihantar ke komputer anda semasa anda melayari laman web ini . Fail-fail data adalah termasuk maklumat yang membenarkan laman web kami untuk menyimpan maklumat penting yang akan membuatkan proses melayari laman web kami lebih cekap dan mudah kepada anda. Laman web kami menggunakan cookies untuk pelbagai tujuan. Kami menggunakan teknologi cookie dan alamat IP untuk mendapatkan maklumat bukan peribadi daripada pengunjung dalam talian, ianya juga digunakan untuk menyediakan pelawat berdaftar dengan pengalaman dalam talian yang terbaik.

 

Bagaimana kita menggunakan cookies?

Pelawat laman web kami menggunakan pelayar web yang berbeza dan dari komputer yang berbeza. Untuk membuat lawatan anda lebih mudah mungkin dengan teknologi yang anda gunakan , kami secara automatik mengesan jenis browser (contohnya , Internet Explorer , Netscape ), sistem operasi (contohnya , Windows , Macintosh ), dan nama domain pembekal perkhidmatan Internet pelawat. Kami juga mencari jumlah pengunjung ke laman web kami dalam bentuk agregat untuk membolehkan kami mengemaskini dan menambah baik laman web kami ; maklumat peribadi tidak diekstrak dalam proses ini. Data ini memberitahu kami mengenai ciri-ciri web yang menjadi kegemaran pengguna dan ianya membantu kita menjadikan laman web kami sentiasa segar dan mampu untuk menarik perhatian majoriti pelawat kami. Kami juga menggunakan cookies bagi membantu menghalang golongan dibawah umur daripada memasuki kawasan atau ciri-ciri yang dikhaskan untuk golongan dewasa .

 

Bagaimana jika anda tidak mahu cookies?

Jika anda tidak mahu fungsi cookies , anda boleh menetapkan komputer anda untuk memberi amaran kepada anda setiap kali cookie sedang dihantar atau anda boleh mematikan semua cookies melalui pelayar anda (contohnya, Internet Explorer atau Netscape Navigator ). (Semak menu HELP pelayar anda untuk belajar cara yang betul untuk mengubah atau mengemaskinikan cookies anda.) Jika anda mematikan fungsi cookie, anda mungkin tidak dapat untuk mengakses ciri-ciri yang dinyatakan di atas .

 

Share This

 

Go To Top