TERMA & SYARAT PERADUAN

VERSI ENGLISH: KLIK DI SINI

KEMBALI KE PERADUAN: KLIK DI SINI

1.       

Peraduan:

PERADUAN AYAM BRAND BONANZA BELI & MENANG.

2.       

Penganjur:

A. Clouet (Malaysia) Sdn. Bhd 195901000060 (0003409V)

3.       

Tempoh Peraduan:

a.      Peraduan akan dijalankan dari 00:00:00, 01/09/2023 hingga 23:59:59, 31/10/2023.

b.      Semua penyertaan Peraduan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

c.       Penganjur berhak untuk mengubah, melanjutkan, menggantung atau menamatkan Peraduan mengikut budi bicara mutlaknya atau jika Peraduan tidak dapat diteruskan atas apa jua sebab. Penamatan atau penggantungan sedemikian tidak akan membolehkan sebarang tuntutan oleh Peserta.

4.       

Kelayakan:

a.      Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk sah di  Semenanjung Malaysia sahaja yang berumur 18 tahun ke atas (pada 01/09/2023) kecuali pekerja dan keluarga terdekat Penganjur, termasuk syarikat gabungan dan/atau berkaitannya, pengedar, komunikasi, PR, digital dan agensi Peraduan.

b.      Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan diri, jika perlu.

5.       

Produk Mengambil Bahagian:

a.      Produk AYAM BRAND™ dan yumeat (“Produk”) yang mengambil bahagian adalah seperti yang disenaraikan di bawah:

        i.            AYAM BRAND™ Sardines

       ii.            AYAM BRAND™ Saba

     iii.            AYAM BRAND™ Mackerel

     iv.            AYAM BRAND™ Tuna

       v.            AYAM BRAND™ Baked Beans

     vi.            AYAM BRAND™ Coconut Milk and Kerisik

   vii.            AYAM BRAND™ Fruits & Vegetables

 viii.            AYAM BRAND™ Cooking Paste

     ix.            AYAM BRAND™ Soya Flakes

       x.            yumeat™ Plant-Based

6.       

Bukti Pembelian:

a.      Untuk menyertai Peraduan, beli sekurang-kurangnya RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh) (“Pembelian Minima”) mana-mana Produk dalam satu resit asal daripada mana-mana outlet dalam kedai (“Resit”) hanya semasa Tempoh Peraduan.

b.      Resit yang dicetak mestilah mengandungi butiran tarikh pembelian, Produk yang dibeli, jumlah pembelian, nombor Resit dan nama atau logo Outlet (“Butiran Resit”).

c.       Resit adalah bukti pembelian yang diperlukan untuk menyertai Peraduan. Peserta boleh menghantar seberapa banyak Resit yang mereka kehendaki tetapi setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan. Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana Resit dengan butiran yang tidak lengkap, dicetak semula, digandakan, tidak boleh dibaca, tidak jelas dan/atau rosak. Semua Resit yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan selanjutnya kepada Peserta.

d.      Pihak Penganjur akan memperuntukkan nombor bersiri mengikut jumlah pembelian seperti yang dinyatakan dalam Resit yang diserahkan. Bagi setiap RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh), Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor bersiri sehingga maksima 5 (lima) nombor bersiri. Sebarang jumlah baki akan dibatalkan sebaik sahaja nombor bersiri maksima bagi setiap Resit telah diperuntukkan.

Contoh:

        i.            Jika anda membeli RM26.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor bersiri.

       ii.            Jika anda membeli RM187.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 5 (lima) nombor bersiri.

7.       

Kaedah Penyertaan:

a.      Kaedah penyerahan Peraduan adalah melalui WhatsApp sahaja. Setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan melalui WhatsApp.

b.      Langkah-langkah penyertaan WhatsApp:

        i.            Tulis di depan Resit nama penuh anda, nombor pengenalan dan alamat e-mel, jika ada (“Butiran Peribadi”).

      ii.            Tangkap 1 (satu) gambar/imej yang jelas dan boleh dibaca 1 (satu) Resit lengkap dengan Butiran Peribadi dan Butiran Resit anda (“Imej”). 1 (satu) Imej mesti mengandungi 1 (satu) Resit sahaja.

    iii.            Hantar “consentWA” melalui WhatsApp ke Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 2928 daripada mana-mana nombor telefon mudah alih yang didaftarkan di Malaysia. Ini adalah untuk memberikan persetujuan anda untuk menghantar melalui aplikasi WhatsApp kepada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan. Anda hanya perlu memberikan persetujuan anda sekali sahaja.

    iv.            Setelah anda telah memberikan persetujuan anda, anda boleh meneruskan untuk menyerahkan Imej anda ("Penyertaan").

      v.            Penganjur akan menghantar auto-balas mesej perakuan penerimaan untuk Penyertaan pertama yang diterima oleh setiap nombor mudah alih sahaja.

c.       Penganjur akan mengekstrak semua Penyertaan yang diterima untuk pemprosesan, pengesahan dan kelayakan selanjutnya. Penganjur berhak untuk membatalkan mana-mana Penyertaan dengan Butiran Peribadi yang tidak lengkap, Imej yang tidak jelas dan/atau tidak boleh dibaca dan/atau mengandungi lebih daripada satu (1) Imej Resit. Semua Penyertaan yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan lanjut kepada Peserta.

d.      Penganjur berhak untuk meminta Resit asal (salinan cetak) sebagai bukti untuk pengesahan dan penebusan hadiah. Kegagalan untuk mengemukakan salinan cetak Resit apabila diminta akan mengakibatkan kehilangan kelayakan dan pembatalan.

8.       

Hadiah Mingguan & Tempoh Mingguan:

a.      Terdapat sejumlah 20 (dua puluh) Hadiah Mingguan berupa 1 (satu) PIN Tambah Nilai Touch ‘n Go eWallet RM100 setiap satu untuk dimenangi setiap minggu selama 9 (sembilan) minggu berturut-turut.

b.      Terdapat sejumlah 180 (satu ratus lapan puluh) Hadiah Mingguan untuk dimenangi di akhir Tempoh Peraduan.

c.       Berikut adalah 9 (sembilan) tempoh mingguan:

Minggu 1: 01/09/2023 – 07/09/2023     Minggu 2: 08/09/2023 – 14/09/2023

Minggu 3: 15/09/2023 – 21/09/2023     Minggu 4: 22/09/2023 – 28/09/2023

Minggu 5: 29/09/2023 – 05/10/2023     Minggu 6: 06/10/2023 – 12/10/2023

Minggu 7: 13/10/2023 – 19/10/2023     Minggu 8: 20/10/2023 – 26/10/2023

Minggu 9: 27/10/2023 – 31/10/2023

9.       

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Mingguan:

a.      Setiap minggu satu set nombor bersiri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor bersiri "1". Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan disusun kira dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak bagi setiap minggu.

Contoh: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak mingguan untuk Minggu 1 ialah 4005, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

  1. 20 (Dua Puluh) Finalis Hadiah Mingguan:

4005 akan dibahagikan dengan 20 yang bersamaan dengan 200.25 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 200. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 200. 20 (Dua Puluh) Penyertaan Layak diberikan nombor bersiri dengan gandaan 200 iaitu: 200, 400, 600, 800, 1000 dan seterusnya akan dipilih.

10.   

Hadiah Utama:

a.      Terdapat 61 (enam puluh satu) Hadiah Utama yang disenaraikan di bawah untuk dimenangi di akhir Tempoh Peraduan.

        i.            5 (Lima) Hadiah Utama berupa 1 (satu) Jongkong Emas* 999.9 20g HABIB bernilai RM6,315 setiap satu.

       ii.            7 (Tujuh) Hadiah Pertama berupa 1 (satu) Jongkong Emas* 999.9 10g HABIB bernilai RM3,170 setiap satu.

     iii.            9 (Sembilan) Hadiah Kedua berupa 1 (satu) Jongkong Emas* 999.9 5g HABIB bernilai RM1,630 setiap satu.

     iv.            40 (Empat Puluh) Hadiah Sagu Hati berupa 1 (satu) PIN Tambah Nilai Touch ‘n Go eWallet RM500 setiap satu.

* Nilai Jongkong Emas 999.9 HABIB adalah betul pada masa pencetakan. Nilai emas adalah mengikut harga emas semasa. Sijil ketulenan HABIB JEWEL akan disertakan pada bungkusan.

11.   

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Utama:

a.      Di akhir Tempoh Peraduan satu set nombor bersiri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor bersiri "1". Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan disusun kira dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak untuk Tempoh Peraduan.

Contoh: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak ialah 50003, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

  1. 5 (Lima) Finalis Hadiah Utama:

50003 akan dibahagikan dengan 5 yang bersamaan dengan 10000.60 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 10000. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 10000. 5 (Lima) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 10000 iaitu: 10000, 20000, 30000, 40000 dan 50000 akan dipilih.

  1. 7 (Tujuh) Finalis Hadiah Pertama:

50003 akan dibahagikan dengan 7 yang bersamaan dengan 7143.29 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 7143. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 7143. 7 (Tujuh) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 7143 iaitu: 7143, 14286, 21429, 28572, 35715 dan seterusnya akan dipilih.

  1. 9 (Sembilan) Finalis Hadiah Kedua:

50003 akan dibahagikan dengan 9 yang bersamaan dengan 5555.89 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 5555. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 5555. 9 (Sembilan) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 5555 iaitu: 5555, 11110, 16665, 22220, 27775 dan seterusnya akan dipilih.

  1. 40 (Empat Puluh) Finalis Hadiah Sagu Hati:

50003 akan dibahagikan dengan 40 yang bersamaan dengan 1250.08 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 1250. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 1250. 40 (Empat Puluh) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 1250 iaitu: 1250, 2500, 3750, 5000, 6250 dan seterusnya akan dipilih.

12.   

Soalan Wajib & Jawapan:

a.      Penganjur akan menghubungi semua Finalis terpilih melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 2928 ke nombor telefon mudah alih yang diterima Penganjur dalam Penyertaan Layak. Setiap Finalis yang terpilih akan diberikan 1 (satu) soalan untuk dijawab melalui WhatsApp. Finalis yang dipilih mesti menjawab soalan yang diberikan oleh Penganjur dengan betul untuk memenangi Hadiah.

b.      Sekiranya Finalis terpilih gagal menjawab soalan dengan betul dan/atau gagal menjawab dalam masa yang dinyatakan dalam mesej WhatsApp, Finalis yang dipilih akan dibatalkan kelayakannya dan digantikan dengan nombor bersiri Finalis selepas nombor bersiri Finalis terpilih yang telah dibatalkan.

c.       Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya Finalis yang dipilih tidak dapat dihubungi atas apa jua sebab.

13.   

Pemenuhan Hadiah:

a.      Setiap Peserta sepanjang Tempoh Peraduan hanya boleh memenangi:

        i.            1 (Satu) Hadiah Mingguan setiap minggu dan

       ii.            1 (Satu) Hadiah Utama dengan nilai yang lebih tinggi.

b.      Atas permintaan, semua Pemenang mesti memberikan butiran peribadi mereka kepada Penganjur untuk pemenuhan hadiah. Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan bagi tujuan pengesahan, jika perlu. Kegagalan untuk memberikan sebarang bukti pengenalan memberi hak kepada Penganjur untuk membatalkan kelayakan Pemenang dan pelucutan Hadiah.

c.       Semua Hadiah Kod PIN Tambah Nilai Touch 'n Go eWallet akan dihantar oleh pembekal perkhidmatan Penganjur melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 2928 ke nombor telefon mudah alih yang diterima Penganjur dalam Penyertaan Layak, dalam tempoh 6 hingga 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan.

d.      Penganjur tidak akan bertanggungjawab jika mana-mana Kod PIN Tambah Nilai Touch 'n Go eWallet tidak dapat dihantar atau disampaikan kepada Pemenang disebabkan sebarang perubahan atau perbezaan dalam nombor hubungan mudah alih yang diserahkan oleh pemenang kepada Penganjur semasa penyerahan penyertaan Peraduan.

e.      Penggunaan PIN Tambah Nilai  Touch ‘n Go eWallet tertakluk pada Terma & Syarat Touch ’n Go Sdn Bhd (TNG Digital Sdn Bhd); https://www.touchngo.com.my/assets/pdf/user-tnc.pdf.

f.        Hadiah Emas HABIB akan dihantar kepada Pemenang atau boleh diambil sendiri daripada Penganjur dalam tempoh 6 – 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan. Penganjur akan menghubungi semua Pemenang untuk kaedah penghantaran pilihan.

g.      Semua Pemenang akan dimaklumkan melalui WhatsApp. Semua Hadiah mesti dituntut dalam tempoh 3 (tiga) bulan dari tarikh pemberitahuan. Semua Hadiah yang tidak dituntut akan dibatalkan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemberitahuan tidak diterima atau terdapat kelewatan penghantaran pemberitahuan kepada peserta.

h.      Peserta mesti mematuhi terma dan syarat pihak yang mengatur dan/atau menyediakan semua hadiah dan terma dan syarat yang disertakan pada hadiah, jika ada. Penganjur berhak untuk mmelanjutkan tempoh masa yang dinyatakan di bawah klausa ini atas sebab-sebab di luar kawalan Penganjur.

i.        Semua Peserta mesti mematuhi Mekanik Pemilihan Pemenang yang ditetapkan oleh Penganjur. Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah yang sama nilainya, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua hadiah diberikan atas dasar "Sedia Ada" dan tidak boleh dipindah milik, dikembalikan atau ditukar dalam sebarang bentuk lain atas apa jua sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa pencetakan.

j.        Para Pemenang akan diumumkan di laman web rasmi Penganjur di https://www.ayambrand.com.my/.

14.   

Terma Tambahan:

a.      Penganjur dan syarikat yang terlibat dalam Peraduan tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua perkara dalam kelewatan, ketidakserahan dan/atau gangguan WhatsApp dan mesej dalam talian yang dihantar atau diterima dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang penggunaan telefon mudah alih atau akaun pelanggan yang tidak dibenarkan yang berkaitan dengan Peraduan.

b.      Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawab untuk sebarang kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau pemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian telefon atau talian, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel disebabkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet dan/atau laman web.

c.       Peserta hendaklah memikul liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat daripada penyertaan dalam Peraduan.

d.      Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk memberikan maklumat peribadi mereka dan Penganjur berhak untuk menerbitkan, menggunakan nama dan/atau gambar Pemenang serta Penyertaan mereka untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa pampasan atau notis lanjut dan setiap Peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan untuk penggunaan Penyertaan mereka oleh Penganjur.

e.      Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti untuk menyediakan perkhidmatan atau surat-menyurat dengan peserta. Maklumat ini disimpan dalam cara yang sesuai dengan sifat data oleh Penganjur dan digunakan untuk memenuhi permintaan peserta. Dengan menyerahkan maklumat peribadi Peserta, Penganjur menganggap bahawa kebenaran telah diberikan kepada Penganjur dan/atau ejennya yang diberi kuasa untuk menggunakan maklumat ini bagi tujuan pemasaran dan Peraduan masa kini dan masa hadapan serta untuk menambah baik produk dan perkhidmatannya. Jika Peserta memaklumkan Penganjur melalui This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  bahawa maklumat di atas tidak boleh digunakan sebagai asas untuk menghubungi selanjutnya, Penganjur akan menghormati permintaan peserta. Maklumat Peserta tidak akan diberikan atau dikongsi dengan syarikat lain untuk kegunaan mereka.

f.        Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat rasmi Peraduan serta keputusan Penganjur. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat Peraduan ini, sila elakkan daripada menyertai Peraduan.

g.      Penganjur berhak untuk meminda, memadam atau menambah Terma dan Syarat Peraduan ini tanpa sebarang notis awal pada bila-bila masa dan Peserta akan terikat dengan perubahan tersebut.

h.      Keputusan Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat berkaitan keputusan yang dibuat oleh Penganjur tidak akan dilayan. Sila baca Terma dan Syarat Peraduan ini dengan teliti sebelum anda menyertai Peraduan.

i.        Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya berlaku ketidakseragaman antara kedua-dua versi, versi bahasa Inggeris akan digunapakai.

15.   

Notis di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010:

a.      Notis bertulis (“Notis”) ini bertujuan untuk memaklumkan anda bahawa data peribadi anda diproses oleh atau bagi pihak of A. Clouet (Malaysia) Sdn. Bhd (“A. Clouet” atau “kami”). Tambahan lagi, dengan mengemukakan borang Peraduan ini, anda dengan ini mengizinkan pemprosesan data peribadi anda oleh A. Clouet dengan cara yang dinyatakan dalam Notis ini. Kami akan memproses data peribadi yang telah anda berikan kepada kami seperti nama, nombor kad pengenalan peribadi, nombor hubungan, alamat dan maklumat lain yang kami hendaki daripada anda dalam borang Peraduan ini. A. Clouet akan memproses data peribadi anda, termasuk sebarang maklumat tambahan yang mungkin anda berikan kepada A. Clouet, untuk tujuan mengendalikan peraduan dan menghubungi anda (jika perlu).

b.      Data peribadi yang anda berikan kepada kami boleh didedahkan kepada penyedia perkhidmatan kami hanya untuk tujuan yang disebutkan di atas. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan bahawa data peribadi tersebut dikemas kini. Anda boleh mengakses dan meminta pembetulan data peribadi anda dan/atau mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, atau membuat pertanyaan atau aduan berkaitan data peribadi dengan menghantar e-mel ke penyedia perkhidmatan di This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Sekiranya terdapat ketidakseragaman antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia Notis ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai berbanding versi Bahasa Malaysia.

Ayam Brand™ Malaysia Facebook Instagram Youtube enzh-CNms