Langkah 1: Beli mana-mana produk Ayam Brand, Duchef dan/atau yumeat yang turut serta bernilai RM20 semasa tempoh promosi.

Langkah 2: Tangkap gambar resit dengan jelas.

Langkah 3: Whatsapp gambar resit ke 6018 311-9980 dan ikuti arahan untuk hantar nama penuh dan nombor kad pengenalan.

*TERBUKA UNTUK SEMENANJUNG MALAYSIA
TERMA DAN SYARAT: BAHASA MALAYSIA

 

 

 

Langkah 1: Beli mana-mana produk Ayam Brand, Duchef dan/atau yumeat yang turut serta bernilai RM20 semasa tempoh promosi.

Langkah 2: Tangkap gambar resit dengan jelas.

Langkah 3: Whatsapp gambar resit ke 6018 311- 1511 dan ikuti arahan untuk hantar nama penuh dan nombor kad pengenalan.

*TERBUKA UNTUK SABAH DAN SARAWAK

Terma Dan Syarat: BAHASA MALAYSIA

 

 

 

TERMA & SYARAT PERADUAN Jom Beli Dan Menang (SABAH dan SARAWAK)

 

1.       

Peraduan:

PERADUAN AYAM BRAND JOM! BELI & MENANG

2.       

Penganjur:

A. Clouet (Malaysia) Sdn Bhd 195901000060 (0003409V)

3.       

Tempoh Peraduan:

a.      Peraduan akan dijalankan dari 00:00:00, 01/05/2024 hingga 23:59:59, 30/06/2024.

b.      Semua penyertaan Peraduan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

c.       Penganjur berhak untuk mengubah, melanjutkan, menggantung atau menamatkan Peraduan mengikut budi bicara mutlaknya atau jika Peraduan tidak dapat diteruskan atas apa jua sebab. Penamatan atau penggantungan sedemikian tidak akan membolehkan sebarang tuntutan oleh Peserta.

4.       

Kelayakan:

a.      Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk sah di Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan SAHAJA yang berumur 18 tahun ke atas (pada 01/05/2024) kecuali pekerja dan keluarga terdekat Penganjur, termasuk syarikat gabungan dan/atau berkaitannya, pengedar, komunikasi, PR, digital dan agensi Peraduan.

b.      Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan diri, jika perlu.

5.       

Produk Mengambil Bahagian:

a.      Produk AYAM BRAND™, Duchef dan yumeat™ (“Produk”) yang mengambil bahagian adalah seperti yang disenaraikan di bawah:

        i.            AYAM BRAND™ Sardines

       ii.            AYAM BRAND™ Saba

     iii.            AYAM BRAND™ Mackerel

     iv.            AYAM BRAND™ Tuna

       v.            AYAM BRAND™ Baked Beans

     vi.            AYAM BRAND™ Coconut Milk and Kerisik

   vii.            AYAM BRAND™ Fruits & Vegetables

 viii.            AYAM BRAND™ Cooking Paste

     ix.            AYAM BRAND™ Soya Flakes

       x.            yumeat™ Plant-Based

     xi.            Duchef Tomato Puree

   xii.            Duchef Processed Peas

6.       

Bukti Pembelian:

a.      Untuk menyertai Peraduan, beli sekurang-kurangnya RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh) (“Pembelian Minima”) mana-mana Produk dalam satu resit asal daripada mana-mana outlet dalam kedai (“Resit”) hanya semasa Tempoh Peraduan.

b.      Resit yang dicetak mestilah mengandungi butiran tarikh pembelian, Produk yang dibeli, jumlah pembelian, nombor Resit dan nama atau logo Outlet (“Butiran Resit”).

c.       Resit adalah bukti pembelian yang diperlukan untuk menyertai Peraduan. Peserta boleh menghantar seberapa banyak Resit yang mereka kehendaki tetapi setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan.

d.      Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana Resit dengan butiran yang tidak lengkap, dicetak semula, digandakan, tidak boleh dibaca, tidak jelas, rosak, diubah, diubah suai, dihasilkan sendiri, dipalsukan dan/atau dalam sebarang bentuk yang tidak memenuhi keperluan pada pendapat Penganjur. Semua Resit yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan selanjutnya kepada Peserta.

e.      Pihak Penganjur akan memperuntukkan nombor bersiri mengikut jumlah pembelian seperti yang dinyatakan dalam Resit yang diserahkan. Bagi setiap RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh), Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor bersiri sehingga maksima 5 (lima) nombor bersiri. Sebarang jumlah baki akan dibatalkan sebaik sahaja nombor bersiri maksima bagi setiap Resit telah diperuntukkan.

Contoh:

        i.            Jika anda membeli RM26.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor bersiri.

       ii.            Jika anda membeli RM187.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 5 (lima) nombor bersiri.

7.       

Kaedah Penyertaan:

a.      Kaedah penyerahan Peraduan adalah melalui WhatsApp sahaja. Setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan melalui WhatsApp.

b.      Langkah-langkah penyertaan WhatsApp:  

        i.            Tangkap satu (1) gambar/imej yang jelas dan boleh dibaca dalam format jpg atau jpeg atau png Resit lengkap dengan Butiran Resit (“Imej”).

      ii.            Satu (1) Imej mesti mengandungi gambar satu (1) Resit sahaja dan fail Imej mesti kurang daripada 5MB.

    iii.            Hantar Imej melalui WhatsApp ke 6018 311 1511 menggunakan nombor telefon bimbit yang didaftarkan di Malaysia.

    iv.            Anda akan menerima mesej auto-balas yang mengarahkan anda untuk menyerahkan Nama Penuh dan No Pengenalan anda (“Butiran Peribadi”) serta-merta mengikut format: #NAMA PENUH#NO PENGENALAN untuk melengkapkan pendaftaran dan penyerahan penyertaan anda (“Penyertaan”).

Contoh: Taip: #AHMAD BIN AYOB#010702145585 and send.

      v.            Anda dikehendaki memberikan Butiran Peribadi anda sekali sahaja. Anda boleh menghantar seberapa banyak Penyertaan yang anda inginkan, dan semua Penyertaan seterusnya akan dipautkan kepada Butiran Peribadi yang diberikan pada mulanya.

    vi.            Mesej perakuan auto-balas akan dihantar oleh Penganjur untuk Penyertaan WhatsApp pertama yang diterima daripada setiap nombor telefon bimbit sahaja.

c.       Penganjur akan mengekstrak semua Penyertaan yang diterima untuk pemprosesan, pengesahan dan kelayakan selanjutnya. Penganjur berhak untuk membatalkan mana-mana Penyertaan dengan Butiran Peribadi yang tidak lengkap, Imej yang tidak jelas dan/atau tidak boleh dibaca dan/atau mengandungi lebih daripada satu (1) Imej Resit. Semua Penyertaan yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan lanjut kepada Peserta.

d.      Penganjur berhak untuk meminta Resit asal (salinan cetak) sebagai bukti untuk pengesahan dan penebusan hadiah. Kegagalan untuk mengemukakan salinan cetak Resit apabila diminta akan mengakibatkan kehilangan kelayakan dan pembatalan.

8.       

Hadiah Mingguan & Tempoh Mingguan:

a.      Terdapat sejumlah 10 (sepuluh) Hadiah Mingguan berupa 1 (satu) kuali tidak melekat Tefal bernilai RM151 setiap satu untuk dimenangi setiap minggu selama 9 (sembilan) minggu berturut-turut.

b.      Terdapat sejumlah 90 (sembilan puluh) Hadiah Mingguan untuk dimenangi sepanjang tempoh Peraduan.

c.       Berikut adalah 9 (sembilan) tempoh mingguan:

Minggu 1: 01/05/2024 – 07/05/2024     Minggu 2: 08/05/2024 – 14/05/2024

Minggu 3: 15/05/2024 – 21/05/2024     Minggu 4: 22/05/2024 – 28/05/2024

Minggu 5: 29/05/2024 – 05/06/2024     Minggu 6: 06/06/2024 – 12/06/2024

Minggu 7: 13/06/2024 – 19/06/2024     Minggu 8: 20/06/2024 – 26/06/2024

Minggu 9: 27/06/2024 – 30/06/2024

9.       

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Mingguan:

a.      Setiap minggu satu set nombor bersiri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor bersiri "1". Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan disusun kira dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak bagi setiap minggu.

Contoh: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak mingguan untuk Minggu 1 ialah 4005, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

 1. 10 (Sepuluh) Finalis Hadiah Mingguan:

4005 akan dibahagikan dengan 10 yang bersamaan dengan 400.5 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 400. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 400. 10 (Sepuluh) Penyertaan Layak diberikan nombor bersiri dengan gandaan 400 iaitu: 400, 800, 1200, 1600, 2000  dan seterusnya akan dipilih.

10.   

Hadiah Utama:

a.      Terdapat 19 (sembilan belas) Hadiah Utama yang disenaraikan di bawah untuk dimenangi di akhir Tempoh Peraduan.

        i.            3 (Tiga) Hadiah Utama berupa 1 (satu) Jongkong Emas* 999.9 20g bernilai RM7,035 setiap satu.

       ii.            6 (Enam) Hadiah Pertama berupa 1 (satu) Jongkong Emas* 999.9 10g bernilai RM3,548 setiap satu.

     iii.            10 (sepuluh) Hadiah Sagu Hati berupa 1 (satu) Philips Airfryer 5000 Series XL (HD9280/91) bernilai RM739 setiap satu.

* Nilai Jongkong Emas 999.9 adalah betul pada masa pencetakan. Nilai emas adalah mengikut harga emas semasa. Sijil ketulenan akan disertakan pada bungkusan.

11.   

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Utama:

a.      Di akhir Tempoh Peraduan satu set nombor bersiri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor bersiri "1". Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan disusun kira dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak untuk Tempoh Peraduan.

Contoh: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak ialah 50003, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

 1. 3 (Tiga) Finalis Hadiah Utama:

50003 akan dibahagikan dengan 3 yang bersamaan dengan 16667.66 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 16667. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 16667. 3 (Tiga) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 16667 iaitu: 16667, 33334 dan 50001 akan dipilih.

 1. 6 (Enam) Finalis Hadiah Pertama:

50003 akan dibahagikan dengan 6 yang bersamaan dengan 8333.83  yang akan dibundarkan ke bawah kepada 8333. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 8333. 6 (Enam) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 8333 iaitu: 8333, 16666, 24999, 33332, 41665 dan 49998 akan dipilih.

 1. 10 (Sepuluh) Finalis Hadiah Sagu Hati:

50003 akan dibahagikan dengan 10 yang bersamaan dengan 5000.30 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 5000. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 2500. 10 (Sepuluh) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 5000 iaitu: 5000, 10000, 15000, 20000, 25000 dan seterusnya akan dipilih.

12.   

Soalan Wajib & Jawapan:

a.      Penganjur akan menghubungi semua Finalis terpilih melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 1511 ke nombor telefon mudah alih yang diterima Penganjur dalam Penyertaan Layak. Setiap Finalis yang terpilih akan diberikan 1 (satu) soalan untuk dijawab melalui WhatsApp. Finalis yang dipilih mesti menjawab soalan yang diberikan oleh Penganjur dengan betul untuk memenangi Hadiah.

b.      Sekiranya Finalis terpilih gagal menjawab soalan dengan betul dan/atau gagal menjawab dalam masa yang dinyatakan dalam mesej WhatsApp, Finalis yang dipilih akan dibatalkan kelayakannya dan digantikan dengan nombor bersiri Finalis selepas nombor bersiri Finalis terpilih yang telah dibatalkan.

c.       Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya Finalis yang dipilih tidak dapat dihubungi atas apa jua sebab.

13.   

Pemenuhan Hadiah:

a.      Setiap Peserta sepanjang Tempoh Peraduan hanya boleh memenangi:

        i.            1 (Satu) Hadiah Mingguan setiap minggu dan

       ii.            1 (Satu) Hadiah Utama dengan nilai yang lebih tinggi.

b.      Atas permintaan, semua Pemenang mesti memberikan butiran peribadi mereka kepada Penganjur untuk pemenuhan hadiah. Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan bagi tujuan pengesahan, jika perlu. Kegagalan untuk memberikan sebarang bukti pengenalan memberi hak kepada Penganjur untuk membatalkan kelayakan Pemenang dan pelucutan Hadiah.

c.       Hadiah Mingguan dan Sagu Hati akan dihantar kepada Pemenang oleh Penganjur dalam tempoh 6 – 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan.

d.      Hadiah Emas HABIB akan dihantar kepada Pemenang atau boleh diambil sendiri daripada Penganjur dalam tempoh 6 – 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan. Penganjur akan menghubungi semua Pemenang untuk kaedah penghantaran pilihan.

e.      Semua Pemenang akan dimaklumkan melalui WhatsApp. Semua Hadiah mesti dituntut dalam tempoh 3 (tiga) bulan dari tarikh pemberitahuan. Semua Hadiah yang tidak dituntut akan dibatalkan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemberitahuan tidak diterima atau terdapat kelewatan penghantaran pemberitahuan kepada peserta.

f.        Peserta mesti mematuhi terma dan syarat pihak yang mengatur dan/atau menyediakan semua hadiah dan terma dan syarat yang disertakan pada hadiah, jika ada. Penganjur berhak untuk mmelanjutkan tempoh masa yang dinyatakan di bawah klausa ini atas sebab-sebab di luar kawalan Penganjur.

g.      Semua Peserta mesti mematuhi Mekanik Pemilihan Pemenang yang ditetapkan oleh Penganjur. Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah yang sama nilainya, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua hadiah diberikan atas dasar "Sedia Ada" dan tidak boleh dipindah milik, dikembalikan atau ditukar dalam sebarang bentuk lain atas apa jua sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa pencetakan.

h.      Para Pemenang akan diumumkan di laman web rasmi Penganjur di https://www.ayambrand.com.my/.

14.   

Terma Tambahan:

a.      Penganjur dan syarikat yang terlibat dalam Peraduan tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua perkara dalam kelewatan, ketidakserahan dan/atau gangguan WhatsApp dan mesej dalam talian yang dihantar atau diterima dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang penggunaan telefon mudah alih atau akaun pelanggan yang tidak dibenarkan yang berkaitan dengan Peraduan.

b.      Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawab untuk sebarang kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau pemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian telefon atau talian, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel disebabkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet dan/atau laman web.

c.       Peserta hendaklah memikul liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat daripada penyertaan dalam Peraduan.

d.      Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk memberikan maklumat peribadi mereka dan Penganjur berhak untuk menerbitkan, menggunakan nama dan/atau gambar Pemenang serta Penyertaan mereka untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa pampasan atau notis lanjut dan setiap Peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan untuk penggunaan Penyertaan mereka oleh Penganjur.

e.      Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti untuk menyediakan perkhidmatan atau surat-menyurat dengan peserta. Maklumat ini disimpan dalam cara yang sesuai dengan sifat data oleh Penganjur dan digunakan untuk memenuhi permintaan peserta. Dengan menyerahkan maklumat peribadi Peserta, Penganjur menganggap bahawa kebenaran telah diberikan kepada Penganjur dan/atau ejennya yang diberi kuasa untuk menggunakan maklumat ini bagi tujuan pemasaran dan Peraduan masa kini dan masa hadapan serta untuk menambah baik produk dan perkhidmatannya. Jika Peserta memaklumkan Penganjur melalui This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  bahawa maklumat di atas tidak boleh digunakan sebagai asas untuk menghubungi selanjutnya, Penganjur akan menghormati permintaan peserta. Maklumat Peserta tidak akan diberikan atau dikongsi dengan syarikat lain untuk kegunaan mereka.

f.        Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat rasmi Peraduan serta keputusan Penganjur. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat Peraduan ini, sila elakkan daripada menyertai Peraduan.

g.      Penganjur berhak untuk meminda, memadam atau menambah Terma dan Syarat Peraduan ini tanpa sebarang notis awal pada bila-bila masa dan Peserta akan terikat dengan perubahan tersebut.

h.      Keputusan Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat berkaitan keputusan yang dibuat oleh Penganjur tidak akan dilayan. Sila baca Terma dan Syarat Peraduan ini dengan teliti sebelum anda menyertai Peraduan.

i.        Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya berlaku ketidakseragaman antara kedua-dua versi, versi bahasa Inggeris akan digunapakai.

15.   

Notis di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010:

a.      Notis bertulis (“Notis”) ini bertujuan untuk memaklumkan anda bahawa data peribadi anda diproses oleh atau bagi pihak of A. Clouet & Co (Kuala Lumpur) Sdn Bhd (“A. Clouet” atau “kami”). Tambahan lagi, dengan mengemukakan borang Peraduan ini, anda dengan ini mengizinkan pemprosesan data peribadi anda oleh A. Clouet dengan cara yang dinyatakan dalam Notis ini. Kami akan memproses data peribadi yang telah anda berikan kepada kami seperti nama, nombor kad pengenalan peribadi, nombor hubungan, alamat dan maklumat lain yang kami hendaki daripada anda dalam borang Peraduan ini. A. Clouet akan memproses data peribadi anda, termasuk sebarang maklumat tambahan yang mungkin anda berikan kepada A. Clouet, untuk tujuan mengendalikan peraduan dan menghubungi anda (jika perlu).

b.      Data peribadi yang anda berikan kepada kami boleh didedahkan kepada penyedia perkhidmatan kami hanya untuk tujuan yang disebutkan di atas. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan bahawa data peribadi tersebut dikemas kini. Anda boleh mengakses dan meminta pembetulan data peribadi anda dan/atau mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, atau membuat pertanyaan atau aduan berkaitan data peribadi dengan menghantar e-mel ke penyedia perkhidmatan di This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Sekiranya terdapat ketidakseragaman antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia Notis ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai berbanding versi Bahasa Malaysia.

TERMA & SYARAT PERADUAN Jom Beli Dan Menang (SEMENANJUNG MALAYSIA)

1.       

Peraduan:

PERADUAN AYAM BRAND JOM! BELI & MENANG

2.       

Penganjur:

A. Clouet (Malaysia) Sdn Bhd 195901000060 (0003409V)

3.       

Tempoh Peraduan:

a.      Peraduan akan dijalankan dari 00:00:00, 01/05/2024 hingga 23:59:59, 30/06/2024.

b.      Semua penyertaan Peraduan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

c.       Penganjur berhak untuk mengubah, melanjutkan, menggantung atau menamatkan Peraduan mengikut budi bicara mutlaknya atau jika Peraduan tidak dapat diteruskan atas apa jua sebab. Penamatan atau penggantungan sedemikian tidak akan membolehkan sebarang tuntutan oleh Peserta.

4.       

Kelayakan:

a.      Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk sah di Semenanjung Malaysia SAHAJA yang berumur 18 tahun ke atas (pada 01/05/2024) kecuali pekerja dan keluarga terdekat Penganjur, termasuk syarikat gabungan dan/atau berkaitannya, pengedar, komunikasi, PR, digital dan agensi Peraduan.

b.      Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan diri, jika perlu.

5.       

Produk Mengambil Bahagian:

a.      Produk AYAM BRAND™, Duchef dan yumeat™ (“Produk”) yang mengambil bahagian adalah seperti yang disenaraikan di bawah:

        i.            AYAM BRAND™ Sardines

       ii.            AYAM BRAND™ Saba

     iii.            AYAM BRAND™ Mackerel

     iv.            AYAM BRAND™ Tuna

       v.            AYAM BRAND™ Baked Beans

     vi.            AYAM BRAND™ Coconut Milk and Kerisik

   vii.            AYAM BRAND™ Fruits & Vegetables

 viii.            AYAM BRAND™ Cooking Paste

     ix.            AYAM BRAND™ Soya Flakes

       x.            yumeat™ Plant-Based

     xi.            Duchef Tomato Puree

   xii.            Duchef Processed Peas

6.       

Bukti Pembelian:

a.      Untuk menyertai Peraduan, beli sekurang-kurangnya RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh) (“Pembelian Minima”) mana-mana Produk dalam satu resit asal daripada mana-mana outlet dalam kedai (“Resit”) hanya semasa Tempoh Peraduan.

b.      Resit yang dicetak mestilah mengandungi butiran tarikh pembelian, Produk yang dibeli, jumlah pembelian, nombor Resit dan nama atau logo Outlet (“Butiran Resit”).

c.       Resit adalah bukti pembelian yang diperlukan untuk menyertai Peraduan. Peserta boleh menghantar seberapa banyak Resit yang mereka kehendaki tetapi setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan.

d.      Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana Resit dengan butiran yang tidak lengkap, dicetak semula, digandakan, tidak boleh dibaca, tidak jelas, rosak, diubah, diubah suai, dihasilkan sendiri, dipalsukan dan/atau dalam sebarang bentuk yang tidak memenuhi keperluan pada pendapat Penganjur. Semua Resit yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan selanjutnya kepada Peserta.

e.      Pihak Penganjur akan memperuntukkan nombor bersiri mengikut jumlah pembelian seperti yang dinyatakan dalam Resit yang diserahkan. Bagi setiap RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh), Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor bersiri sehingga maksima 5 (lima) nombor bersiri. Sebarang jumlah baki akan dibatalkan sebaik sahaja nombor bersiri maksima bagi setiap Resit telah diperuntukkan.

Contoh:

        i.            Jika anda membeli RM26.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor bersiri.

       ii.            Jika anda membeli RM187.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 5 (lima) nombor bersiri.

7.       

Kaedah Penyertaan:

a.      Kaedah penyerahan Peraduan adalah melalui WhatsApp sahaja. Setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan melalui WhatsApp.

b.      Langkah-langkah penyertaan WhatsApp:  

        i.            Tangkap satu (1) gambar/imej yang jelas dan boleh dibaca dalam format jpg atau jpeg atau png Resit lengkap dengan Butiran Resit (“Imej”).

      ii.            Satu (1) Imej mesti mengandungi gambar satu (1) Resit sahaja dan fail Imej mesti kurang daripada 5MB.

    iii.            Hantar Imej melalui WhatsApp ke 6018 311 9980 menggunakan nombor telefon bimbit yang didaftarkan di Malaysia.

    iv.            Anda akan menerima mesej auto-balas yang mengarahkan anda untuk menyerahkan Nama Penuh dan No Pengenalan anda (“Butiran Peribadi”) serta-merta mengikut format: #NAMA PENUH#NO PENGENALAN untuk melengkapkan pendaftaran dan penyerahan penyertaan anda (“Penyertaan”).

Contoh: Taip: #AHMAD BIN AYOB#010702145585 and send.

      v.            Anda dikehendaki memberikan Butiran Peribadi anda sekali sahaja. Anda boleh menghantar seberapa banyak Penyertaan yang anda inginkan, dan semua Penyertaan seterusnya akan dipautkan kepada Butiran Peribadi yang diberikan pada mulanya.

    vi.            Mesej perakuan auto-balas akan dihantar oleh Penganjur untuk Penyertaan WhatsApp pertama yang diterima daripada setiap nombor telefon bimbit sahaja.

c.       Penganjur akan mengekstrak semua Penyertaan yang diterima untuk pemprosesan, pengesahan dan kelayakan selanjutnya. Penganjur berhak untuk membatalkan mana-mana Penyertaan dengan Butiran Peribadi yang tidak lengkap, Imej yang tidak jelas dan/atau tidak boleh dibaca dan/atau mengandungi lebih daripada satu (1) Imej Resit. Semua Penyertaan yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan lanjut kepada Peserta.

d.      Penganjur berhak untuk meminta Resit asal (salinan cetak) sebagai bukti untuk pengesahan dan penebusan hadiah. Kegagalan untuk mengemukakan salinan cetak Resit apabila diminta akan mengakibatkan kehilangan kelayakan dan pembatalan.

8.       

Hadiah Mingguan & Tempoh Mingguan:

a.      Terdapat sejumlah 25 (dua puluh lima) Hadiah Mingguan berupa 1 (satu) Kredit Touch ‘n Go eWallet RM100 setiap satu untuk dimenangi setiap minggu selama 9 (sembilan) minggu berturut-turut.

b.      Terdapat sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) Hadiah Mingguan berupa 1 (satu) Kredit Touch ‘n Go eWallet RM100 setiap satu untuk dimenangi setiap minggu selama 9 (sembilan) minggu berturut-turut.

c.       Berikut adalah 9 (sembilan) tempoh mingguan:

Minggu 1: 01/05/2024 – 07/05/2024     Minggu 2: 08/05/2024 – 14/05/2024

Minggu 3: 15/05/2024 – 21/05/2024     Minggu 4: 22/05/2024 – 28/05/2024

Minggu 5: 29/05/2024 – 05/06/2024     Minggu 6: 06/06/2024 – 12/06/2024

Minggu 7: 13/06/2024 – 19/06/2024     Minggu 8: 20/06/2024 – 26/06/2024

Minggu 9: 27/06/2024 – 30/06/2024

9.       

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Mingguan:

a.      Setiap minggu satu set nombor bersiri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor bersiri "1". Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan disusun kira dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak bagi setiap minggu.

Contoh: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak mingguan untuk Minggu 1 ialah 4005, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

 1. 25 (Dua Puluh Lima) Finalis Hadiah Mingguan:

4005 akan dibahagikan dengan 25 yang bersamaan dengan 160.2 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 160. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 160. 25 (Dua Puluh Lima) Penyertaan Layak diberikan nombor bersiri dengan gandaan 160 iaitu: 160, 320, 480, 640, 800  dan seterusnya akan dipilih.

10.   

Main Prizes:

a.      Terdapat 40 (Empat Puluh) Hadiah Utama yang disenaraikan di bawah untuk dimenangi di akhir Tempoh Peraduan.

        i.            8 (Lapan) Hadiah Utama berupa 1 (satu) Jongkong Emas* 999.9 20g HABIB bernilai RM7,035 setiap satu.

       ii.            12 (Tujuh) Hadiah Pertama berupa 1 (satu) Jongkong Emas* 999.9 10g HABIB bernilai RM3,548 setiap satu.

     iii.            20 (Dua Puluh) Hadiah Sagu Hati berupa 1 (satu) Philips Airfryer 5000 Series XL (HD9280/91) bernilai RM739 setiap satu.

* Nilai Jongkong Emas 999.9 HABIB adalah betul pada masa pencetakan. Nilai emas adalah mengikut harga emas semasa. Sijil ketulenan HABIB akan disertakan pada bungkusan.

11.   

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Utama:

a.      Di akhir Tempoh Peraduan satu set nombor bersiri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor bersiri "1". Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan disusun kira dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak untuk Tempoh Peraduan.

Contoh: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak ialah 50003, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

 1. 8 (Lapan) Finalis Hadiah Utama:

50003 akan dibahagikan dengan 8 yang bersamaan dengan 6250.37 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 6250. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 6250. 8 (Lapan) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 6250 iaitu: 6250, 12500, 18750, 25000, 31250, 37500, 43750 dan 50000 akan dipilih.

 1. 12 (Dua Belas) Finalis Hadiah Pertama:

50003 akan dibahagikan dengan 12 yang bersamaan dengan 4166.91  yang akan dibundarkan ke bawah kepada 4166. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 4166. 12 (Dua Belas) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 4166 iaitu: 4166, 8332, 12498, 16664, 20830  dan seterusnya akan dipilih.

 1. 20 (Dua Puluh) Finalis Hadiah Sagu Hati:

50003 akan dibahagikan dengan 20 yang bersamaan dengan 2500.15 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 2500. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 2500. 20 (Dua Puluh) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 2500 iaitu: 2500, 5000, 7500, 10000, 12500 dan seterusnya akan dipilih.

12.   

Soalan Wajib & Jawapan:

a.      Penganjur akan menghubungi semua Finalis terpilih melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 9980 ke nombor telefon mudah alih yang diterima Penganjur dalam Penyertaan Layak. Setiap Finalis yang terpilih akan diberikan 1 (satu) soalan untuk dijawab melalui WhatsApp. Finalis yang dipilih mesti menjawab soalan yang diberikan oleh Penganjur dengan betul untuk memenangi Hadiah.

b.      Sekiranya Finalis terpilih gagal menjawab soalan dengan betul dan/atau gagal menjawab dalam masa yang dinyatakan dalam mesej WhatsApp, Finalis yang dipilih akan dibatalkan kelayakannya dan digantikan dengan nombor bersiri Finalis selepas nombor bersiri Finalis terpilih yang telah dibatalkan.

c.       Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya Finalis yang dipilih tidak dapat dihubungi atas apa jua sebab.

13.   

Pemenuhan Hadiah:

a.      Setiap Peserta sepanjang Tempoh Peraduan hanya boleh memenangi:

        i.            1 (Satu) Hadiah Mingguan setiap minggu dan

       ii.            1 (Satu) Hadiah Utama dengan nilai yang lebih tinggi.

b.      Atas permintaan, semua Pemenang mesti memberikan butiran peribadi mereka kepada Penganjur untuk pemenuhan hadiah. Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan bagi tujuan pengesahan, jika perlu. Kegagalan untuk memberikan sebarang bukti pengenalan memberi hak kepada Penganjur untuk membatalkan kelayakan Pemenang dan pelucutan Hadiah.

c.       Semua Hadiah Kod PIN Tambah Nilai Touch 'n Go eWallet akan dihantar oleh pembekal perkhidmatan Penganjur melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 9980 ke nombor telefon mudah alih yang diterima Penganjur dalam Penyertaan Layak, dalam tempoh 6 hingga 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan.

d.      Penganjur tidak akan bertanggungjawab jika mana-mana Kod PIN Tambah Nilai Touch 'n Go eWallet tidak dapat dihantar atau disampaikan kepada Pemenang disebabkan sebarang perubahan atau perbezaan dalam nombor hubungan mudah alih yang diserahkan oleh pemenang kepada Penganjur semasa penyerahan penyertaan Peraduan.

e.      Penggunaan PIN Tambah Nilai  Touch ‘n Go eWallet tertakluk pada Terma & Syarat Touch ’n Go Sdn Bhd (TNG Digital Sdn Bhd);  https://www.touchngo.com.my/assets/pdf/user-tnc.pdf.

f.        Hadiah Sagu Hati akan dihantar kepada Pemenang oleh Penganjur dalam tempoh 6 – 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan.

g.      Hadiah Emas HABIB akan dihantar kepada Pemenang atau boleh diambil sendiri daripada Penganjur dalam tempoh 6 – 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan. Penganjur akan menghubungi semua Pemenang untuk kaedah penghantaran pilihan.

h.      Semua Pemenang akan dimaklumkan melalui WhatsApp. Semua Hadiah mesti dituntut dalam tempoh 3 (tiga) bulan dari tarikh pemberitahuan. Semua Hadiah yang tidak dituntut akan dibatalkan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemberitahuan tidak diterima atau terdapat kelewatan penghantaran pemberitahuan kepada peserta.

i.        Peserta mesti mematuhi terma dan syarat pihak yang mengatur dan/atau menyediakan semua hadiah dan terma dan syarat yang disertakan pada hadiah, jika ada. Penganjur berhak untuk mmelanjutkan tempoh masa yang dinyatakan di bawah klausa ini atas sebab-sebab di luar kawalan Penganjur.

j.        Semua Peserta mesti mematuhi Mekanik Pemilihan Pemenang yang ditetapkan oleh Penganjur. Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah yang sama nilainya, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua hadiah diberikan atas dasar "Sedia Ada" dan tidak boleh dipindah milik, dikembalikan atau ditukar dalam sebarang bentuk lain atas apa jua sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa pencetakan.

k.       Para Pemenang akan diumumkan di laman web rasmi Penganjur di https://www.ayambrand.com.my/.

14.   

Terma Tambahan:

a.      Penganjur dan syarikat yang terlibat dalam Peraduan tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua perkara dalam kelewatan, ketidakserahan dan/atau gangguan WhatsApp dan mesej dalam talian yang dihantar atau diterima dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang penggunaan telefon mudah alih atau akaun pelanggan yang tidak dibenarkan yang berkaitan dengan Peraduan.

b.      Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawab untuk sebarang kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau pemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian telefon atau talian, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel disebabkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet dan/atau laman web.

c.       Peserta hendaklah memikul liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat daripada penyertaan dalam Peraduan.

d.      Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk memberikan maklumat peribadi mereka dan Penganjur berhak untuk menerbitkan, menggunakan nama dan/atau gambar Pemenang serta Penyertaan mereka untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa pampasan atau notis lanjut dan setiap Peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan untuk penggunaan Penyertaan mereka oleh Penganjur.

e.      Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti untuk menyediakan perkhidmatan atau surat-menyurat dengan peserta. Maklumat ini disimpan dalam cara yang sesuai dengan sifat data oleh Penganjur dan digunakan untuk memenuhi permintaan peserta. Dengan menyerahkan maklumat peribadi Peserta, Penganjur menganggap bahawa kebenaran telah diberikan kepada Penganjur dan/atau ejennya yang diberi kuasa untuk menggunakan maklumat ini bagi tujuan pemasaran dan Peraduan masa kini dan masa hadapan serta untuk menambah baik produk dan perkhidmatannya. Jika Peserta memaklumkan Penganjur melalui This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  bahawa maklumat di atas tidak boleh digunakan sebagai asas untuk menghubungi selanjutnya, Penganjur akan menghormati permintaan peserta. Maklumat Peserta tidak akan diberikan atau dikongsi dengan syarikat lain untuk kegunaan mereka.

f.        Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat rasmi Peraduan serta keputusan Penganjur. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat Peraduan ini, sila elakkan daripada menyertai Peraduan.

g.      Penganjur berhak untuk meminda, memadam atau menambah Terma dan Syarat Peraduan ini tanpa sebarang notis awal pada bila-bila masa dan Peserta akan terikat dengan perubahan tersebut.

h.      Keputusan Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat berkaitan keputusan yang dibuat oleh Penganjur tidak akan dilayan. Sila baca Terma dan Syarat Peraduan ini dengan teliti sebelum anda menyertai Peraduan.

i.        Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya berlaku ketidakseragaman antara kedua-dua versi, versi bahasa Inggeris akan digunapakai.

15.   

Notis di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010:

a.      Notis bertulis (“Notis”) ini bertujuan untuk memaklumkan anda bahawa data peribadi anda diproses oleh atau bagi pihak of A. Clouet (Malaysia) Sdn Bhd (“A. Clouet” atau “kami”). Tambahan lagi, dengan mengemukakan borang Peraduan ini, anda dengan ini mengizinkan pemprosesan data peribadi anda oleh A. Clouet dengan cara yang dinyatakan dalam Notis ini. Kami akan memproses data peribadi yang telah anda berikan kepada kami seperti nama, nombor kad pengenalan peribadi, nombor hubungan, alamat dan maklumat lain yang kami hendaki daripada anda dalam borang Peraduan ini. A. Clouet akan memproses data peribadi anda, termasuk sebarang maklumat tambahan yang mungkin anda berikan kepada A. Clouet, untuk tujuan mengendalikan peraduan dan menghubungi anda (jika perlu).

b.      Data peribadi yang anda berikan kepada kami boleh didedahkan kepada penyedia perkhidmatan kami hanya untuk tujuan yang disebutkan di atas. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan bahawa data peribadi tersebut dikemas kini. Anda boleh mengakses dan meminta pembetulan data peribadi anda dan/atau mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, atau membuat pertanyaan atau aduan berkaitan data peribadi dengan menghantar e-mel ke penyedia perkhidmatan di This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Sekiranya terdapat ketidakseragaman antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia Notis ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai berbanding versi Bahasa Malaysia.

Jom! Beli dan Menang TERMS & CONDITIONS (West Malaysia)

 

1.       

Contest:

PERADUAN AYAM BRAND JOM! BELI & MENANG

2.       

Organiser:

A. Clouet (Malaysia) Sdn Bhd 195901000060 (0003409V)

3.       

Contest Period:

a.      The Contest will run from 00:00:00, 01/05/2024 to 23:59:59, 30/06/2024.

b.      All Contest entries received outside the Contest Period will be automatically disqualified.

c.       The Organiser reserves the right to vary, extend, suspend or terminate the Contest at its sole discretion or if the Contest is not capable of being continued for whatever reasons. Such termination or suspension shall not give rise to any claim by the Participants.

4.       

Eligibility:

a.      The Contest is open to all legal residents of Peninsular Malaysia ONLY above 18 years of age (as at 01/05/2024) except the employees and immediate families of the Organiser, including its affiliated and/or related companies, distributors, communications, PR, digital and Contest agencies.

b.      The Organiser shall reserve the right to request evidence of identification documents, if required.

5.       

Participating Products:

a.      The participating AYAM BRAND™, Duchef and yumeat™ (“Products”) are as per listed below:

        i.            AYAM BRAND™ Sardines

       ii.            AYAM BRAND™ Saba

     iii.            AYAM BRAND™ Mackerel

     iv.            AYAM BRAND™ Tuna

       v.            AYAM BRAND™ Baked Beans

     vi.            AYAM BRAND™ Coconut Milk and Kerisik

   vii.            AYAM BRAND™ Fruits & Vegetables

 viii.            AYAM BRAND™ Cooking Paste

     ix.            AYAM BRAND™ Soya Flakes

       x.            yumeat™ Plant-Based

     xi.            Duchef Tomato Puree

   xii.            Duchef Processed Peas

6.       

Proof Of Purchase:

a.      To participate in the Contest, purchase a minimum of RM20 (Ringgit Malaysia Twenty) (“Minimum Purchase”) of any Products in a single original receipt from any instore outlets (“Receipt”) only during the Contest Period.

b.      The printed Receipt must consist details of the date of purchase, Products purchased, purchase amount, Receipt number and name or logo of the Outlet (“Receipt Details”).

c.       The Receipt is the proof of purchase required to participate in the Contest. Participants may submit as many Receipts as they wish but each Receipt is ONLY eligible for 1 (one) entry submission.

d.      The Organiser reserves the right to disqualify any Receipt with incomplete details, reprinted, duplicated, illegible, unclear, damaged, altered, modified, forged, falsified and/or in any forms that do not meet the requirements in the Organiser’s opinion. All Receipts that do not meet the requirements stated herein shall be disqualified by the Organiser without further notification to the Participants.

e.      The Organiser will allocate serial numbers according to the purchase amount as stated in the Receipt submitted. For every RM20 (Ringgit Malaysia Twenty), the Organiser will allocate 1 (one) serial number up to a maximum of 5 (five) serial numbers. Any balance amount shall be forfeited once the maximum serial number per Receipt has been allocated.

For example:

        i.            If you purchase RM26.50 of Products in a single Receipt during the Contest Period, the Organiser will allocate 1 (one) serial number.

       ii.            If you purchase RM187.50 of Products in a single Receipt during the Contest Period, the Organiser will allocate 5 (five) serial numbers.

7.       

Participating Method:

a.      The Contest submission method is via WhatsApp only. Each Receipt is ONLY eligible for 1 (one) entry submission via WhatsApp.

b.      Entries submission via WhatsApp:

        i.            Snap one (1) clear and legible picture/image in jpg or jpeg or png format of the Receipt complete with the Receipt Details (“Image”).

      ii.            One (1) Image must contain a picture of one (1) Receipt only and the Image file must be less than 5MB.

    iii.            Submit the Image via WhatsApp to 6018 311 9980 using a mobile number registered in Malaysia.

    iv.            You will receive an autoreply message prompting you to submit your Full Name and Identification Number (“Personal Details”) immediately following the format: #FULL NAME#ID NO to complete your registration and entry submission (“Entry”).

For example: Type: #AHMAD BIN AYOB#010702145585 and send.

      v.            You are required to provide your Personal Details only once. You may submit as many Entries as you want, and all subsequent Entries will be linked to the initially provided Personal Details.

    vi.            An auto reply acknowledgement message will be sent by the Organiser for the first WhatsApp Entry received from each mobile number only.

c.       The Organiser will extract all Entries received for further processing, verification and qualifying. The Organiser shall reserve the right to disqualify any Entries with incomplete Personal Details, unclear and/or illegible Images and/or containing more than one (1) Receipt Images. All Entries that do not meet the requirements stated herein shall be disqualified by the Organiser without further notification to the Participants.

d.      The Organiser shall reserve the right to request evidence of the original Receipt (hardcopy) for verification and prize redemption. Failure to produce the original Receipt upon request will result in disqualification and forfeiture.

8.       

Weekly Prizes & Weekly Periods:

a.      There is a total of 25 (twenty) Weekly Prizes in the form of 1 (one) RM100 Touch ‘n Go eWallet Credit each to be won for each week for 9 (nine) consecutive weeks.

b.      There is a total of 225 (two hundred and twenty-five) Weekly Prizes to be won at the end of the Contest Period.

c.       The following are the 9 (nine) weekly periods:

Week 1: 01/05/2024 – 07/05/2024     Week 2: 08/05/2024 – 14/05/2024

Week 3: 15/05/2024 – 21/05/2024     Week 4: 22/05/2024 – 28/05/2024

Week 5: 29/05/2024 – 05/06/2024     Week 6: 06/06/2024 – 12/06/2024

Week 7: 13/06/2024 – 19/06/2024     Week 8: 20/06/2024 – 26/06/2024

Week 9: 27/06/2024 – 30/06/2024

9.       

Weekly Prize Winners Selection Mechanics:

a.      Each week a set of serial numbers will be allocated for the Qualified Entries starting from serial number “1”. Serial numbers allocated to each Qualified Entry will be tabulated and added up to derive the total number of Qualified Entries for each week.

For example: If the total weekly Qualified Entry serial numbers for Week 1 is 4005, the Organiser will select the Finalists based on the following mechanics:

 1. 25 (Twenty-five) Weekly Prize Finalists:

4005 will be divided by 25 which equal 160.2 which will be rounded down to 160. The multiplier winning serial number in this case is 160. 25 (Twenty-five) Qualified Entries assigned with serial numbers with multiples of 160 i.e.: 160, 320, 480, 640, 800 and so forth will be selected.

10.   

Main Prizes:

a.      There are 40 (Forty) Main Prizes listed below to be won at the end of the Contest Period.

        i.            8 (Eight) Grand Prize in the form of 1 (one) 20g HABIB 999.9 Gold Bar* worth RM7,035 each.

       ii.            12 (Twelve) 1st Prize in the form of 1 (one) 10g HABIB 999.9 Gold Bar* worth RM3,548 each.

     iii.            20 (Twenty) Consolation Prizes in the form of 1 (one) Philips Airfryer 5000 Series XL (HD9280/91) worth RM739 each.

*The value of the HABIB 999.9 Gold Bar is correct at the time of printing. The gold value is according to the current gold price. A HABIB certificate of authenticity will be included on the packaging.

11.   

Main Prize Winners Selection Mechanics:

a.      At the end of the Contest Period a set of serial numbers will be allocated for the Qualified Entries starting from serial number “1”. Serial numbers allocated to each Qualified Entry will be tabulated and added up to derive the total number of Qualified Entries for the Contest Period.

For example: If the total Qualified Entry serial numbers is 50003, the Organiser will select the Finalists based on the following mechanics:

 1. 8 (Eight) Grand Prize Finalists:

50003 will be divided by 8 which equals 6250.37 which will be rounded down to 6250. The multiplier winning serial number in this case is 6250. 8 (Eight) Qualified Entries assigned with serial numbers with multiples of 6250 i.e.: 6250, 12500, 18750, 25000, 31250, 37500, 43750 and 50000 will be selected.

 1. 12 (Twelve) 1st Prize Finalists:

50003 will be divided by 12 which equals 4166.91 which will be rounded down to 4166. The multiplier winning serial number in this case is 4166. 12 (Twelve) Qualified Entries assigned with serial numbers with multiples of 4166 i.e.: 4166, 8332, 12498, 16664, 20830 and so forth will be selected.

 1. 20 (Twenty) Consolation Prize Finalists:

50003 will be divided by 20 which equals 2500.15 which will be rounded down to 2500. The multiplier winning serial number in this case is 2500. 20 (Twenty) Qualified Entries assigned with serial numbers with multiples of 2500 i.e.: 2500, 5000, 7500, 10000, 12500 and so forth will be selected.

12.   

Mandatory Question & Answer:

a.      The Organiser will contact all selected Finalists via WhatsApp from the Contest Official WhatsApp Number 6018 311 9980 to the mobile number from which the Organiser received in the Qualified Entries. Each selected Finalists will be given 1 (one) question to answer via WhatsApp. The selected Finalists must answer the question posted by the Organiser correctly to win the Prize.

b.      In the event a selected Finalist failed to answer the question correctly and/or failed to answer within the time stated in the WhatsApp message, the selected Finalist will be disqualified and replaced by the serial number Finalist after the serial number of the disqualified selected Finalist.

c.       The Organiser will not be held liable in the event the selected Finalists cannot be contacted for whatever reasons.

13.   

Prizes Fulfilment:

a.      Each Participant throughout the Contest Period may only win:

        i.            1 (One) Weekly Prize each week and

       ii.            1 (One) Main Prize of the higher value.

b.      Upon request, all Winners must provide their personal details to the Organiser for prizes fulfilment. The Organiser shall reserve the right to request evidence of identification documents for the purposes of verification, if required. Failure to provide any proof of identity entitles the Organiser to disqualify the Winners’ eligibility and forfeit the Prize.

c.       All Touch ‘n Go eWallet Reload PIN codes Prizes will be sent by the Organiser’s service provider via WhatsApp from the Contest Official WhatsApp Number 6018 311 9980 to the mobile number from which the Organiser received in the Qualified Entries, within 6 to 8 weeks from the closing date of the Contest.

d.      The Organiser will not be held responsible if any of the Touch ‘n Go eWallet Reload PIN codes cannot be delivered or deployed to the Winners due to any change or difference in the mobile contact number submitted by the winners to the Organiser during Contest entry submission.

e.      Usage of the Touch ‘n Go eWallet Reload PIN is subject to Touch ’n Go Sdn Bhd (TNG Digital Sdn Bhd) Terms & Conditions;  https://www.touchngo.com.my/assets/pdf/user-tnc.pdf.

f.        The Consolation Prizes will be delivered to the Winners by the Organiser within 6 – 8 weeks from the closing date of the Contest.

g.      The HABIB Gold Prizes will be delivered to the Winners or by own collection from the Organiser within 6 – 8 weeks from the closing date of the Contest. The Organiser will contact all Winners for the preferred delivery method.

h.      All Winners will be notified via WhatsApp. All Prizes must be claimed within 3 (three) months from the date of notification. All unclaimed Prizes will be forfeited. The Organiser will not be held liable in the event of non-receipt or delayed delivery of the notification to the participants.

i.        Participants must abide by the terms and conditions of the party(ies) arranging and/or providing for all the prizes and the terms and conditions attached to the prizes, if any. The Organiser reserves the right to extend the timelines stated under this clause owing to reasons beyond the control of the Organiser.

j.        All Participants must adhere to the Winners Selection Mechanics set by the Organiser. The Organiser shall reserve the right at its absolute discretion to substitute any of the prizes with that of similar value, at any time without prior notice. All prizes are given on an “As Is” basis and are not transferable, refundable or exchangeable in any other form for whatever reason. The value of the prize is correct at the time of printing.

k.       The Winners will be announced on the Organiser’s official website at https://www.ayambrand.com.my/.

14.   

Additional Terms:

a.      The Organiser and the companies involved in the Contest shall not be held liable in any way for delays, non-deliveries and/or interruptions of WhatsApp and online messages sent or received and shall not be held responsible for any unauthorised use of the mobile phone or subscriber’s account in conjunction with the Contest.

b.      The Organiser is not responsible or liable for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, communications line failure, theft or destruction, unauthorised access to, or alteration of, user or member communications, or any problems or technical malfunction of any telephone network or lines, computer online systems, servers or providers, computer equipment, software, failure of e-mail on account of technical problems or traffic congestion on the internet and/or websites.

c.       Participants shall assume full liability and responsibility in case of any accident, injury, damage or claim resulting from participation in the Contest.

d.      By participating in the Contest, Participants consent to give their personal information and the Organiser reserves the right to publish, use the Winners’ names and/or photographs plus their Entries for purposes of publicity, advertising and/or trade without further compensation or notice and each Participant is not entitled to make any claims for the use of their Entries by the Organiser.

e.      The Organiser collects personal identifiable information to provide services or to correspond with the participant. This information is stored in a manner appropriate to the nature of the data by the Organiser and is used to fulfill the participant’s request(s). By submitting the Participant’s personal information, the Organiser deems that permission is given to the Organiser and/or its authorised agents to use this information for the purpose of present and future marketing and Contest purposes and to improve its products and services. If the Participant informs the Organiser via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. that the above information should not be used as a basis for further contact, the Organiser will respect the participant’s request. The Participant’s information will not be provided or shared with other companies for their use.

f.        By participating in the Contest, Participants agree to be bound by the official Contest Terms and Conditions and decisions of the Organiser. If you do not agree to these Contest Terms and Conditions, please refrain from participating in the Contest.

g.      The Organiser reserves the right to amend, delete or add to these Contest Terms and Conditions without any prior notice at any time and the Participants shall be bound by such changes.

h.      The Organiser’s decision is final. Any correspondence pertaining to the decision made by the Organiser will not be entertained. Please read these Contest Terms and Conditions carefully before you enter the Contest.

i.        The Contest Terms and Conditions are prepared in both English and Bahasa Malaysia. In the event of inconsistencies between the two versions, the English language version shall prevail.

15.   

Notice Under The Personal Data Protection Act 2010:

a.      This written notice (“Notice”) serves to inform you that your personal data is being processed by or on behalf of A. Clouet (Malaysia) Sdn Bhd (“A. Clouet” or “we” or “us”). Further, by submitting this Contest entries, you hereby consent to the processing of your personal data by A. Clouet in the manner as specified in this Notice. We shall be processing the personal data that you have provided us with such as your name, national identity card number, contact number, address and any other information that we have requested from you in this Contest entries. A. Clouet will be processing your personal data, including any additional information you may subsequently provide A. Clouet, for the purposes of conducting this contest and contacting you (if necessary).

b.      The personal data that you provide us may be disclosed to our service providers only for the afore-mentioned purposes. You are responsible for ensuring that the personal data you provide us is accurate, complete and not misleading and that such personal data is kept up to date. You may access and requests for corrections of your personal data and/or to limit the processing of your personal data or make any enquiries or complaints in respect of your personal data, by emailing our service provider at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. In the event of any inconsistencies between the English version and the Bahasa Malaysia version of this Notice, the English version shall prevail over the Bahasa Malaysia version.

Ayam Brand™ Malaysia Facebook Instagram Youtube enzh-CNms